Điều bạn cần biết

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều khẩu Trang Nhập Khẩu từ Trung Quốc qua đường bộ không khai báo Hải Quan nêu không đóng thuế và không kiểm tra chất lượng theo quy định Nhà nước nên chứa nhiều hiểm họa khó lường.

Những sản phẩm này thường bề ngoài nhìn rất đẹp, sắc sảo, giá rất rẻ. Trên bao bì thường ghi bằng tiếng nước ngoài. Đặt biệt trên bao bì họ chỉ ghi tên công ty nào đó nhưng không liên hệ được không có chữ “NHÀ SẢN XUẤT”, HOÀN TOÀN KHÔNG GHI TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ BAO BÌ.

Sản phẩm của chúng tôi sản xuất tại Việt Nam, bằng nguồn nguyên liệu hầu hết  trong nước.